Det lille kunstnerdrevne galleriet Sub Comandante i Malmøgaten 5 på Rodeløkka er kanskje et av Oslos mest spennende steder for tiden. I løpet av fire korte dager i begynnelsen av november viste galleriet Erik Pisanis nyeste prosjekt, Everyone aschaum: portraits through difficult times. Langs det hvitmalte spartanske lokalets ene vegg har Pisani plassert en rekke istykkerskutte leirduer som en lav åskam eller voll. Skårene kan minne om potpourri laget av tørkede blomster. De røde og sorte sidene vender vekselvis opp mot oss, ordnet så perfekt at det bare kan være skapt av tilfeldighetene. De ødelagte skårenes former har ornamentale kvaliteter, og danner nærmest et mønster. Seksten hvite tente kubbelys er satt ned med jevne mellomrom i leirduebåndet. Disse lysene er eneste lyskilde i det ellers mørklagte lokalet. Flammene speiler seg stemningsfullt i det blanke lysgrå gulvet. Foran stripen med leirdueskår er ni tall i sort tape limt på gulvet. Jeg ser blant annet tallene 6 12 9 1… Er det en kode, et hemmelig budskap? Eller skal tallene lede tankene hen til en skytebane? Er det magi? Spørsmålene forblir ubesvart. Det hele er svært vakkert, nærmest sakralt som i et middelaldersk kirkerom – og gir tilskueren et stille øyeblikk til refleksjon og meditasjon. Men bare et øyeblikk. Så drønner det til. Og så smeller det. Før det atter blir nesten stille igjen. For som kontrast til det vakre, stille tablået langs rommets ene vegg, står lydbildet Pisani har spilt inn som ingrediens nummer to i verket. Med jevne mellomrom skjærer svært ubehagelige, høye lyder gjennom rommet og ryster den stille skjønnheten, og forrykker således tilskuerens balanse. Noen av lydene kan virke som skudd, – en assosiasjon som kanskje ikke er så merkelig med tanke på de ødelagte leirduene. Men det er ikke skudd vi hører forsikrer kunstneren oss om.

Det er i grunnen vanskelig å si mye om dette verket da det insisterer på stillhet. Som en sjaman eller nagual gir Pisani oss slaget bak høyre skulderblad og rykker oss ut av vår dagligdagse tilstand. Vi tar ett skritt lenger inn mot det innerste – eller ett skritt til venstre om du vil. Fokus forskyves en stund, og verden kan oppleves annerledes. Innsikter som ellers er utenfor rekkevidde åpner seg for oss. Everyone aschaum er internasjonalt på samme måte som sjamanisme er uten grenser. Universelle sannheter formidles og kan forstås over landegrenser, – kanskje også gjennom tiden. Det er en merkelig kompleksitet Pisani har skapt ut av disse sønderskutte leirduene. Han beveger seg sirkulært gjennom et ikonografisk felt som strekker seg fra en tradisjonell dueikonografi til noe hverdagslig, noe som er av støvet: søppel fra en skytebane.

Pressen etterlyser de engasjerte kunstnerne. Således er det merkelig at de ikke klarer å fange opp utstillinger som nettopp Pisanis. Likeledes kan man sette et spørsmålstegn ved hvordan de store institusjonene opererer når de ikke klarer å fange opp og formidle en kunstner som Pisani. For her har vi en intelligent, engasjert kommentar til verdensbegivenhetene i dag. Erik Pisani formidler verdens smerte og verdens skjønnhet på en beundringsverdig enkel og stram måte, helt rensket for floskler eller sentimentalitet. Dette er kunst på sitt aller beste. Kunst som engasjerer. Kunst som får deg til å tenke etter. Bare så synd at installasjonen ikke også blir vist på et sted som trekker et større publikum…

Erik Pisani: Every aschaum. Foto: Mikkel McAlinden

 

 

 

 

 

 

Erik Pisani: Everyone aschaum. Foto: Mikkel McAlinden

 

 

 

 

 

 

Erik Pisani: Everyone aschaum. Foto: Mikkel McAlinden

 

 

 

 

 

 

Erik Pisani: Everyone aschaum. Foto: Mikkel McAlinden

 

BarokkMinimalist takker Erik Pisani for tillatelse til å gjengi bildene.
Erik Pisani © 2001. Fotos: Mikkel McAlinden © 2001

Sub Comandantes nettsider: www.subcomandante.net


Copyright © Hanne Storm Ofteland (tekst), BarokkMinimalist / Hand to Mouth Publishing 2001
Kunstverk: Erik Pisani © 2001, Fotos: Mikkel McAlinden © 2001

Ārg. 1, nr 3 (november 2001)

 

E R I K   P I S A N I

EVERYONE ASCHAUM: PORTRAITS THROUGH DIFFICULT TIMES

Galleri Sub Comandante, Oslo, 1. – 4. november 2001

av Hanne Storm Ofteland (hanne@barokkminimalist.com)