Triptych, et verk hvor stillbilder og sekvenser av ulike campingvogners destruksjon er klippet og vevet sammen, og vist frem på tilsammen tre lerret. Filmen, eller animasjonen, viser ulike campingvogner plassert ute på en grønn slette; skyer seiler over en blå himmel, og kuer gresser i bakgrunnen, men ikke på fredelig vis. Teknikken Inger Lise Hansen bruker, gjør at alle bevegelsene til objektene i filmen opptrer i hakk og forvridd tempo. Skyene raser over himmelen, og kuer farer frem og tilbake over det grønne teppet som brer seg ut bak vognen. I forgrunnen velter campingvognen ut i bildet, vegger faller av og interiør og byggmateriale kastes opp og ut fra campingvognens indre.

Det interessante ved disse bildene er ikke campingvognen i seg selv. Den tjener bare som et objekt som muliggjør de ulike rytmeseksjonene som Hansen skaper ut fra et kontrollert visuelt kaos i streng regi. Jeg kunne godt innvende at campingvognenes manglende utgangspunkt som estetisk blikkfang i sin slitte brun-gråhet skaper et visst ubehag hos betrakteren, og ikke bare er campingvognen gammel og stygg, den blir ødelagt attpåtil, slik at det estetiske ubehaget blir understreket. Men hadde et annet mer estetisk og i positivt henseende iøyenfallende objekt blitt plassert i sentrum, ville kanskje effekten av den overbevisende rytmen i filmen uteblitt. Rytmen i hurtige gjentagende og varierende destruksjonssekvenser merkes så tydelig fordi det er det sterkeste uttrykket i filmen.

Så kan man lure på hvordan rytmer i film egentlig viser seg. I Hansens versjon skapes rytmen særlig gjennom å sammenstille ulike avbildninger av samme prosess samtidig, som om bildene sang og skrålte i kor. Og destruksjonen er hurtig og brutal, i måten bildene er klippet sammen på, noe som gir et direkte og sterkt uttrykk.

Eksperimentell film er en lite utbredt i norske miljøer, sier Inger Lise Hansen i et intervju med Aftenposten 19. oktober 2001. Eksperimentell film henter ut andre muligheter i levende bilder enn tradisjonell film fokusert på en historie eller et artikulert budskap. I eksperimentell film møter filmen seg selv som medium, og tilskueren levende bilder som kanskje kan si noe nytt eller forklare oss noe om ulike visuelle opplevelser og oppdagelser. Filmen Triptych fungerer som levende bilder på en vegg, og kunne derfor godt vises i Fotogalleriet. Hvor blir neste visning av en slik film?


Copyright Stine Beate Schwebs(tekst), BarokkMinimalist / Hand to Mouth Publishing 2001

rg. 1, nr 3 (november 2001)

 


I N G E R   L I S E   H A N S E N

T R I P T Y C H

Campingvogner i destruksjon

Fotogalleriet, 11. oktober - 18. november 2001

av Stine Beate Schwebs (stine@barokkminimalist.com)