BAROKKMINIMALIST
Årg. 1, nr 4-5 (des 01/jan 02)

Norske Jannik Abel er utdannet innenfor fotografi, grafikk og maleri i San Fransisco, ved Academy of Art College og San Fransisco Art Institute. I Galleri Christian Dam vises hennes første separatutstilling i Norge.
Kunstneren forholder seg først og fremst til byen og dens særegen form for landskap. Maleriene skal avspeile erfaringen med byens visuelle ansikt.

Kunstneren Robert Rauschenberg pekes i utstillingkatalogen ut som en referanse til Abels arbeider. Denne amerikanske kunstneren betraktes som en av pionerene bak pop art-retningen i amerikansk og internasjonal kunst, i det at han i sine malerier innlemmer bilder og gjenstander fra en moderne, urban virkelighet. Men til forskjell fra pop art-kunstnerne, er Rauschenberg i første rekke opptatt av å formidle, eller overføre, denne konkrete sansbare omverdenen på lerretet, heller enn å gi et normativt budskap gjennom en mer intellektuelt betinget sammensetning av visuelle inntrykk. Hos Rauschenberg er det teksturen i bildet, den konkrete stoffligheten, som danner forbindelseslinje mellom maleriet og virkeligheten rundt.

Denne måten å ville avbilde den konkrete virkeligheten på er tydelig å se hos Abel. Og slik sett er Abel en kunstner som formulerer ulike deler av våre visuelle omgivelser for oss på en egenartet måte. Som betraktere kan vi gjennom å avlese disse maleriene, se omgivelsene med nye øyne. Fargene og teksturen til en murvegg, samspillet med lyset som faller inn fra hushjørnet eller vann som renner ned over skitten betong, alt dette får en ny estetisk status som vakker urban natur.

Men bildene kan betraktes også uten denne bakgrunnsinformasjonen. For min egen del assosierte jeg bildene umiddelbart til synet av materie som forvitrer og danner seg til en del av naturen. Jeg så for meg ulike materialer i forvitring, så som plastposer, blikkbokser og bananskall som tæres ned av tidens tann og får brunlige og grønnlige farger, og ikke minst den rødlige som kommer av rust. Rust er et faktisk element ved Abels bilder, mange av dem er i partier dekket av et tykt lag med rust. Andre materialer i bildet enn maling er også synlig, så som voks og sand som malingsfortykkende element. Går man nærmere inn på disse bildene, vil man altså kunne se andre dimensjoner er det rent visuelle fargemessige som oppfattes på avstand; teksturen blir til en materie man kunne få lyst til å pille på og flekke av, som man kan gjøre med barken på et tre eller avflekkende maling på et gammelt rekkverk. Bildet har blitt levende natur på det viset. Det at Abel beskriver maleriene sin som naturalistiske harmonerer godt med den følelsen jeg har av å stå og betrakte murpuss, asfalt, gammel maling i lag på lag og byggematerialer eller deler av utemøbler i en tilfeldig sammenslåing.

Men Abels bilder av urban natur er ikke bare natur, men inneholder også mening og symboler. Disse ligger gjemt og halvt tilslørt i bildene som brokker av tekster, posisjonert i dekorativt øyemed som tall eller alfabet. Når man står foran disse kryptisk tekstbitene kan man forsøke å forklare for seg selv hva denne teksten representerer; er det et personlig budskap, tilhører det en egenerfart opplevelse hos kunstneren? I kunstnerens erfaringslandskap byens landskap, med murvegger, trådmaster, trikker og godteripapir, ligger meningsrester tett og danner en labyrint løsrevet fra sitt opprinnelsessted, men bygget inn i byens landskap som dets struktur, eller natur som Abel vil vise oss. Tegnene kan ha blitt skrevet på veggen, tråkket ned i fersk sement, gjenglemt på en parkbenk, murt rundt en vindusramme. Gjenglemte tegn som går over til å bli levende natur, i omgivelsene rundt oss, og i Abels malerier.

Jannek Abel

 

Jannek Abel

 

 

 

Folsum Street. Jannek Abel (c) 2001

Copyright Stine Beate Schwebs (tekst)
BarokkMinimalist / Hand to Mouth Publishing © 2002 Ettertrykk uten kildeangivelse ikke tillatt

Overført. Jannek Abel (c) 2001

Vi takker Galleri Christian Dam for deres velvillige tillatelse til å gjengi bildene.

Galleri Christian Dam på nettet:
www.christiandam.com

 

 

JANNIK ABEL: NATUR

Galleri Christian Dam, 22. november 2001 - 6. januar 2002

av Stine Beate Schwebs