Den tyskf¿dte kunstneren er utdannet skulpt¿rkeramiker i Dresden og Berlin. I 1937 flyttet hun til Norge, og i siste halvdel av femtitallet f¿rte hun sitt kunsthŒndverk i dialog med den norske emaljetradisjonen. Det ble en spennende sammenblanding, hvor hun beholdt sitt figurative s¾rpreg med inspirasjon fra dyreverdenen.

Block Hellum har et sv¾rt dekorativt uttrykk og bruker altsŒ mye dyre-, blomster- og insektsformer i arbeidene. Hennes kunstneriske uttrykk strekker seg i forskjellige retninger. Dyreskulpturer, relieffer, masker, vaser og fat, ja til og med klokker er Œ finne i utstillingen. I hennes arbeider finnes aldri det helt naturalistiske og dagligdagse, det er noe transcendentalt og mytisk som hviler over verkene. Dyremotivene har et mytologisk preg over seg, som fra en felles erindring hentet fra vŒre eldste kulturer. I en av de Œtte glassmontrene i utstillingen stŒr tre dyrehoder. De ligner egyptiske gudebilder, med et grovt og enkelt formuttrykk i metall og et tynt lag av emalje. Hull til ¿yne og nese, som pŒ en maske, forsterker det litt uhyggelige og overnaturlige. OgsŒ i fire kjegleformede figurer med dyrehoder ser man trekk fra det egyptiske formsprŒket.

I mange av arbeidene i denne utstillingen er ogsŒ inspirasjonen fra Kina fremtredende, med et rent og stilistisk formsprŒk. Uttrykket i utstillingen beveger seg fra det lyse, metalliske og vare, til det m¿rke og kraftige. Sterke og dominerende fargekontraster blir holdt under kontroll med strengt stilisert formsprŒk, mens de spinkle og vare verkene blir l¿ftet frem. De uttrykker en myk og sensitiv atmosf¾re i perfekt samspill med den maskuline og stolte motparten.

Det estetiske er h¿yst tilstede gjennom valg av materiale, teknikk og motiv, og skaper et helhetlig og tidl¿st uttrykk. Vi skimter de eldgamle mytene bak et godt utf¿rt hŒndverk og et spennende kunstnerisk uttrykk.
Utstillingen er jevnt over velkomponert. Hvert verk fŒr sitt spillerom, samtidig som det beholder samspillet med resten av utstillingen.

F¿dt i 1911 i Gšrlitz, Tyskland. Bodd i Oslo siden 1937. 14 separat utstillinger mellom 1959 og 1991 som alle fikk stor oppmerksomhet. Oppkj¿pt av Victoria og Albert Museum London. Fikk i 1986 f¿rsteprisen i Emaljebiennale i Lavana, Canada

Blomqvists websider: www.blomqvist.no

 

 

 

 

 


Copyright © Helene Brekke (tekst), BarokkMinimalist / Hand to Mouth Publishing 2002
BAROKKMINIMALIST
rg. 1, nr 8 (april 2002)

 

 

CHARLOTTE BLOCK HELLUM: "EMALJE"

Retrospektiv salgsutstilling, Blomqvist Kunsthandel, 17. april - 5. mai 2002

av Helene Brekke (helene@barokkminimalist.com)