BØKER
I månedskiftet januar-februar er et opptrykk av Marit Langes bok Harriet Backer forventet å være i bokhandlene. Dette blir en flott praktbok, gjennomillustrert med store fargebilder og stive permer, om en av norsk kunsthistories mest kjente og kjære kvinnelige malere.

Før jul kom Jan-Erik Ebbestad-Hansens bok Mesterverk Odd Nerdrums kanon ut i bokhandlene. Det ble en vanskelig å bok å få grepet på da det oppstod en disharmoni mellom Ebbestad Hansens ledige penn og gode formuleringer og Odd Nerdrums svært personlige og anekdotiske synspunkter på noen av kunsthistoriens store mesterverk. Ebbestad Hansen var svært forsiktig med å gå kunsthistorikerne i næringen i sine omtaler av verkene, men Odd Nerdrum sparte ikke på kruttet. Hans slentrende stil ble imidlertid for muntlig og uhøytidelig til at den falt i smak hos denne leseren.

Nå i januar kom et festskrift i forbindelse med 1.konservator ved Nasjonalgalleriet Marit Langes 60-årsdag. Marit Lange Fra romersk barokk til norsk nyromantikk Utvalgte artikler 60-årsdag 22. januar. Den enkle heftete boken gir som tittelen indikerer et resymŽ og utvalg av hennes kunsthistoriske artikler fra romersk barokk til norsk nyromantikk som også gjenspeiler det brede feltet som hun har virket i.

FILM
Frida en film om Frida Kahlo, den kvinnelige surrealistens smertefulle, men også mangfoldige liv. Salma Hayek i hovedrollen gjør en troverdig fremstilling av malerinnens liv. Den amerikanske produksjonen er en sterk og historietro skildring med spennende collager underveis og illustrerende overganger mellom scener fra Frida Kahlos liv og maleriene hennes. Mannen hennes, Diego Rivera, fremstilles heller ikke udelt negativt slik det ofte har vært gjort. Kan anbefales!

 

 

 

 


Copyright: Tekst © Aud-Kristin Kongsbro Haldorsen 2003
BarokkMinimalist / Hand to Mouth Publishing © 2003 Ettertrykk uten kildeangivelse ikke tillatt
BAROKKMINIMALIST
Årg. 2, nr 2 (april 2002)

 

 

NYE KUNSTBØKER

av Aud-Kristin Kongsbro Haldorsen